EMLAK ARA
Side Paradise Real Estate

Ne Yaparız?

Ne Yaparız?
1
Ocak
Ne Yaparız?

Gayrimenkul “ Alım ” Arayışında Olan Müşterilerimiz İçin;

 • Müşteri ihtiyacına özel bölgesel araştırmalar yapmak,
 • Yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan veriler doğrultusunda açık veya özel portföyümüzde bulunan ya da portföyümüz dışında ulaşabildiğimiz gayrimenkulleri  bu müşterilerimize yönelik “ Özel Gayrimenkul Sunum Raporları ”  haline getirmek ve sunumlarını yapmak,
 • Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda  gerekirse belirli standartlarda (SPK v.b.) “Gayrimenkul Değerleme Raporları”   hazırlamak ya da şirket dışı bağımsız kurumlara bu raporları hazırlatmak ve sunmak,
 • Müşterilerimizle üzerinde karar kılınan gayrimenkullerin satın alımına yönelik brokerage ve pazarlık  süreçlerini yönetmek, doğru fiyatın oluşması  ve alıcı ile satıcının bu fiyat üzerinde uzlaşmasını sağlamak,
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ( Anıtlar Kurulu ) nezdinde sözkonusu gayrimenkule yönelik gerekli tüm inceleme, izin, kurul karar takip ve sonuçlandırılma işlemlerini yürütmek,
 • Sözkonusu gayrimenkulun İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları’ nca her tür “ Ruhsatlandıma ” işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

Gayrimenkul “ Satım ” Arayışında Olan Müşterilerimiz İçin;

 • Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda – gerekirse belirli standartlarda  ( SPK v.b. ) – “ Gayrimenkul Değerleme Raporları ”   hazırlanarak ya da şirket dışı bağımsız kurumlara hazırlatılarak müşterimizin mülkü için “ Doğru,  Güncel ve Gerçekçi ( Reel ) “ piyasa fiyasa fiyatını tespit etmek,
 • Müşterimizin mülkünü  portföyümüzde bulunan potansiyel alıcılara  ya da portföyümüz dışında ulaşabildiğimiz gayrimenkul alıcılarına yine müşterimizle belirlediğimiz pazarlama yöntemi çerçecesinde gizli ya da açık olarak pazarlamak,  doğru alıcılara “ Özel Gayrimenkul Sunumları ”  yapmak,
 • Müşterilerimizle üzerinde çalıştığımız  gayrimenkulün satışına yönelik brokerage ve pazarlık  süreçlerini yönetmek, doğru fiyatın oluşması  ve alıcı ile satıcının bu fiyat üzerinde uzlaşmasını sağlamak,
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  ( Anıtlar Kurulu ) nezdinde sözkonusu gayrimenkule yönelik gerekli tüm inceleme, izin, kurul karar takip ve sonuçlandırılma işlemlerini yürütmek,
 • Sözkonusu gayrimenkulun İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları’nca her tür “Ruhsatlandıma” işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.